Päringud on rajatud erakondade aruannetes esitatud andmetele. Päringute abil saab filtreerida vaid huvipakkuvat informatsiooni ja näha aruannete ning aruandvate isikute andmeid mitmel erineval kujul. Päringu koostamiseks tuleb püstitada eesmärk, mida ja mis kujul näha tahetakse ja sellest tulenevalt valida vastavad andmefiltrid.  

Kõik erakonnad, Kõik tululiigid, 2021

Rahaline annetus
Riigitoetus
Tulu erakonna varalt
Liikmemaks
Kokku
1
Eesti Keskerakond
526 208
1 367 703
10
81 998
1 975 919
2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
136 938
999 475
14 533
34 399
1 185 345
3
Eesti Reformierakond
688 319
1 788 535
56 559
17 232
2 550 645
4
Eesti Tulevikuerakond
1 636
0
0
0
1 636
5
Erakond Eesti 200
391 133
100 000
0
19 462
510 595
6
Erakond Eestimaa Rohelised
33 233
0
0
4 936
38 169
7
ISAMAA Erakond
658 230
631 248
59
25 998
1 315 535
8
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
253 773
526 040
0
19 718
799 531
Kokku:
2 689 470
5 413 001
71 161
203 743
8 377 375

Tabelis ei esitata erakonda, kellel valitud perioodil tulud puuduvad