Aruandekohuslase meelespea

Kes on aruandekohuslased

Erakonnaseaduse kohaselt on aruandekohuslasteks kõik erakonnad ja iga Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliit ja üksikkandidaat.

Erakond esitab kahesuguseid aruandeid:

 • Kvartaliaruanne erakonna tulude, laekumiste ja kulude kohta
 • Valimiskampaania aruanne erakonna nimekirjas kandideerinud isikute kulude ja nende tasumiseks kasutatud rahaliste vahendite päritolu kohta

 


Valimisliit esitab valimiskampaania aruande valimisliidu ja tema nimekirjas kandideerinud isikute kampaaniakulude ning kulude tasumiseks kasutatud rahaliste vahendite päritolu kohta.

Üksikkandidaat esitab valimiskampaania aruande oma kampaaniakulude ja kulude tasumiseks kasutatud rahaliste vahendite päritolu kohta.

Rahastamise allikad ehk tulud

Erakonna tegevuse lubatud rahastamise allikateks on:

 • Liikmemaksud
 • Eraisiku annetused
 • Riigitoetus
 • Tulu erakonna varaga

 

Valimisliidu valimiskampaania lubatud rahastamise allikaks on:

 • Annetused

 

Üksikkandidaadi valimiskampaania lubatud rahastamise allikateks on:

 • Annetused
 • Isiklik vara

 

Kulud aruannetes

Kvartaliaruandes (esitab vaid erakond) esitatakse kulud järgnevas jaotuses:

 • Poliitilise tegevuse kulud
 • Tööjõukulud
 • Majandamiskulud

 

  Poliitilise tegevuse kulud esitatakse kvartaliaruandes omakorda järgnevalt:

 • Reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised)
 • Suhtekorralduskulud
 • Publikatsioonide kulud
 • Avalike ürituste kulud
 • Muud poliitilise tegevuse kulud

 

Valimiskampaania aruandes esitatakse kulud järgnevas jaotuses:

 • Reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja trükireklaam)
 • Suhtekorralduskulud
 • Publikatsioonide kulud
 • Avalike ürituste kulud
 • Muud valimiskampaania kulud

 

  Kulude kohta märgitakse valimiskampaania aruandes:

 • Kuludokumendi kuupäev
 • Kuludokumendi number
 • Makse saaja nimi
 • Makse saaja isiku- või registrikood
 • Kululiik
 • Kulu maksumus
 • Tasutud kulusumma
 • Tasumata kulusumma
 • Tasumise kuupäev

Kus ja kuidas toimub aruande esitamine

Aruanded esitatakse elektroonilises aruandekeskkonnas ehk ERJK infosüsteemis (https://is.erjk.ee). Aruannete esitamiseks tuleb menüüribal suunduda valikule „Aruannete esitamine“. Infosüsteemi kasutusjuhendi ja importfailide koostamise juhendid leiad kaardilt “Infosüsteemi juhendid”.

Aruande esitamiseks peab aruandekeskkonda esmalt sisenema aruandekohuslase õigustatud isik, so erakonna puhul Äriregistris registreeritud erakonna juhatuse liige, valimisliidu puhul valimisliidu juhtuma õigustatud isik ja üksikkandidaadi puhul tema ise.

Õigustatud isikul on automaatselt õigus teha kõiki aruande esitamisega seotud toiminguid: täita ja allkirjastada aruannet ning volitada teisi isikuid aruande täitmise ja allkirjastamise toimingut tegema. Volitamise korral jäävad õigustatud isikule kõik tema õigused alles.

Sõltuvalt aruande mahust võib aruandevormi täita käsitsi või siis importides selleks ettekoostatud faili. Importfailide juhendid leiad kaardilt “Infosüsteemi juhendid”.

Aruanne allkirjastatakse digitaalselt kas ID-kaardi või mobiil-ID abil. Pärast aruande allkirjastamist avalikustatakse see umbes 15 minuti möödudes ERJK veebi sisulehel „Rahastamise aruanded“.