Rahastamise aruanded

Valimiskampaaniad

Siit leiad Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud isikute - erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania rahastamise aruanded alates 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest.

NB! Varasemad valimiskampaania aruanded on leitavad Riigikogu dokumendiregistrist.

Erakonnad kajastasid kuni 1. jaanuarini 2014 oma valimiskampaania aruannetes vaid kampaaniakulud, kuna deklareerivad oma rahalised vahendid tulude ja laekumiste perioodiliste aruannetega.TÄHELEPANU! Erakondade valimiskampaania kulude suurus on omavahel võrreldamatu, kuna valimiskampaania läbiviimise ajaline periood ja kampaaniakulude olemus on määratlemata. Seetõttu erinevad kampaania perioodid kordades, erinevad on erakonniti ka käsitlused sellest, mida lugeda kampaaniakuludeks.

Alates 1. jaanuarist 2014 kajastavad erakonnad valimiskampaania aruannetes vaid erakonna nimekirjas kandideerinud ise kulutusi teinud isikute kulud ja kulude tasumise allikad, erakonna kulud kajastatakse vaid kvartali tulude, laekumiste ja kulude aruannetes.

Valimisliidud ja üksikkandidaadid kajastavad oma valimiskampaania aruannetes nii kampaaniaga seotud kulud kui ka kulude tasumiseks kasutatud rahalised vahendid.

Aruande nägemiseks vali valimissündmus ja seejärel erakond, valimisliit või üksikkandidaat.