Valimiskampaania lubatud rahastamise allikateks on erakonnaseaduses sätestatud tingimustel tehtud füüsiliste isikute annetused, üksikkandidaadi ja erakonnast eraldi kulutusi teinud isiku puhul ka nende isiklik vara. Erakonna nimekirjas kandideerinud mitte erakonna liikmele kohaldub üksikkandidaadi kohta sätestatu.