Erakondade valimisvõlad perioodist 2007-2011

Kolmapäev, 31. Aug 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul oli arutuse all erakondade valimisvõlgnevused perioodist 2007-2011, erakondade pangakontode ja sidusorganisatsioonide teatamise kohustuse täitmine ning annetuste registri avalikustamine.
Komisjon otsustas küsida valimisvõlgnevuste kohta selgitusi Eesti Keskerakonnalt, Isamaa ja Res Publica Liidult ning Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, et täpsustada võlgade põhjuseid, nende maksmise tähtaegu ja maksegraafikut.

Kõige pikemaajaliselt on jäänud valimistelt võlgnevusi Eesti Keskerakonnal, millel oli 30. juuni 2011 seisuga üleval kohutusi nii Riigikogu valimistelt 2011. aastal kui ka 2009. aasta Euroopa Parlamendi ning kohalike omavalitsuste volikogude valimistelt kokku summas 511 804 eurot. Teiste erakondade võlgnevused pärinevad vaid 2011. aasta Riigikogu valimistelt. IRL valimisvõlg käesoleva aasta 30. juuni seisuga oli vastavalt  721 237, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 232 239, Eestimaa Rahvaliidul 1530, Erakonnal Eestimaa Rohelised  28 569 ja Eesti Kristlikel Demokraatidel 783 eurot. Ainsana ei ole valimisvõlgnevusi Eesti Reformierakonnal.
Komisjoni tänasel istungil olid kõne all ka võimalikud erakonnaseaduse muudatused, mis võimaldaksid saada erakondade finantstegevusest parema ülevaate.
„Kuna Eesti erakondade majandusseis lähtudes eelmise valmisperioodi aruannetest ja sellega kaasnenud võlgnevustest on murettekitav, on oluline viia erakonnaseadusesse finantsiliste aluspõhimõtete kehtestamine, mis suurendaksid erakondade tegevuse läbipaistvust,“ ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu.
Lisaks otsustas komisjon teha ka oma veebilehel nähtavaks erakondade  annetuste registrid  ja nende poolt deklareeritud sidusorganisatsioonid. Annetuste registrid on praegu kättesaavad vaid erakondade kodulehel.