Komisjon tegi ettekirjutuse Eesti Keskerakonnale

Neljapäev, 16. Veebr 2017

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon tegi Eesti Keskerakonnale 14.02.2017 ettekirjutuse nr 60 anonüümse ja seega keelatud annetuse summas 110 100 eurot  kandmiseks riigieelarvesse 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest. Menetluse aluseks oli erakonna suur sularahajääk 2014. a majandusaasta aruandes ja menetluse käigus ilmnenud segased asjaolud sularaha käitlemisel, mida kinnitas ka komisjoni tellitud erikontroll.