Koosoleku päevakorras neljapäeval, 16. juunil 2022

Teisipäev, 14. juuni 2022
 1. Arvamus EKS-i muutmise seaduse eelnõule: Riigikogu Kantselei arvamus
 2. Pooleliolevad menetlused
  VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud (sunniraha rakendamine)
  VL Harku Liit (ettekirjutuse kättetoimetamine)
  Erakonna Eestimaa Rohelised ja Eesti Tulevikuerakonna esitamata aruanded
  Harku valla avalikud vahendid – ettekirjutused Erik Sandla, Vello Viiburg, Meelis Härms, Vytautas Martinonis (ettekirjutuste täitmise tähtaeg oli 06.06.2022)
  VL Ühine Põltsamaa - võimalik keelatud jur isiku annetus