Koosoleku päevakorras neljapäeval, 17. juunil 2021

Neljapäev, 10. juuni 2021
  1.    Saabunud kirjad:
  2. 1. Raimond Kaljulaidi pöördumine komisjoni ja Kirsti Ruuli poole
  3. 2. Raavo Raadiku avaldus
  4.    Vadim Belobrovtsevi valimisvõlg
  5.    Vladimir Evve poliitiline reklaam 
  6.    Märgukiri KOV-dele (projekt)
  7.    Valimiskampaania meediamonitooringu pakkumused