Koosoleku päevakorras neljapäeval, 20. veebruaril 2020

14. veebruar 2020
  1. Saabunud kirjad
  2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
  3. Keskerakonna pikaajaline maksevõlg (käibevahendite kasutamine turutingimustel)
  4. Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni avaldus (L.L Mustamäe linnalehes)
  5. Töökorralduslikud küsimused