Koosoleku päevakorras neljapäeval, 21. oktoobril 2021

18. oktoober 2021

1. Saabunud avaldused
2. Erakondade 3. kv aruanded
3. Töökorralduslikud küsimused