Koosoleku päevakorras neljapäeval, 22. septembril 2022