Koosoleku päevakorras neljapäeval, 29. oktoobril 2020

Kolmapäev, 28. Okt 2020

1. Ülevaade erakondade III kv ja 2019. a majandusaasta aruannetest
2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
3. Rahvahääletuse kampaaniast
4. Töökorralduslik küsimus (IS riigihange)