Aruande esitamise tähtaeg on 4. aprill 2023. Aruannet saab esitama asuda pärast valimispäeva 5.märtsil 2023.

Aruanne koostatakse seisuga 5. märts 2023. Selleks kuupäevaks tasumata jäänud valimisvõlgade tasumise kohta esitatakse kvartali lõpuseisuga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks täiendavad aruanded seni, kuni kõik võlad on lõplikult tasutud.