Koosoleku päevakorras neljapäeval, 17. veebruaril 2022

Thu, 02/10/2022 - 08:04
 1. Saabunud kirjad
  1. I.R. pöördumine seoses EÜVP tegevusega
  2. M.L. V. kaebus (VL Meie Vald)
 2. Pooleliolevad menetlused
  1. Tartu linna avalikud vahendid
  2. VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud
  3. VL Harku Liit (esitamata nõuetekohane aruanne)
  4. EKRE Pärnumaa Teataja (täiendav jp 15.02)
  5. Harku valla avalikud vahendid (ettek projekt)
  6. Valga valla avalikud vahendid
  7. Häädemeeste valla avalikud vahendid (VL Ühtne Koduvald_Soopalu kulu deklareerimata)
 3. Muud küsimused (avalike vah.-te kasutamine poliitiliseks reklaamiks, PPA tõlgendus)