Koosoleku päevakorras neljapäeval, 11. veebruaril 2021

Neljapäev, 11. Veebr 2021

1. Halduskohtu 29.01.2021 otsusest tühistada Eesti Keskerakonnale 08.04.2019 tehtud ettekirjutus nr 77, mille sisuks oli tagastada keelatud annetus summas 1,02 mln eurot Midfield OÜ-le.