Koosoleku päevakorras neljapäeval, 11. veebruaril 2021

Thu, 02/11/2021 - 13:44

1. Halduskohtu 29.01.2021 otsusest tühistada Eesti Keskerakonnale 08.04.2019 tehtud ettekirjutus nr 77, mille sisuks oli tagastada keelatud annetus summas 1,02 mln eurot Midfield OÜ-le.