Koosoleku päevakorras neljapäeval, 12. detsembril 2019

pühapäev, 08. Dets 2019

1. Saabunud/saadetud kirjad
2. Ülevaade pooleliolevatest menetlustest
3. Munitsipaaalmeedia monitooringust RK 2019 valimiste eel