Koosoleku päevakorras neljapäeval, 12. detsembril 2019

Sun, 12/08/2019 - 12:44

1. Saabunud/saadetud kirjad
2. Ülevaade pooleliolevatest menetlustest
3. Munitsipaaalmeedia monitooringust RK 2019 valimiste eel