Koosoleku päevakorras neljapäeval, 18. juunil 2020

Esmaspäev, 15. juuni 2020
  1. Erakond Eestimaa Rohelised - ettekirjutuse nr 75 täitmisest (kutsutud erakonna esimees)
  2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
  3. Saabunud kirjad
  4. Narva Linnalehes avaldatud poliitiline reklaam