Koosoleku päevakorras neljapäeval, 18. juunil 2020

Mon, 06/15/2020 - 12:44
  1. Erakond Eestimaa Rohelised - ettekirjutuse nr 75 täitmisest (kutsutud erakonna esimees)
  2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
  3. Saabunud kirjad
  4. Narva Linnalehes avaldatud poliitiline reklaam