Koosoleku päevakorras neljapäeval, 20. detsembril 2018

Neljapäev, 13. Dets 2018

1. Saabunud/saadetud kirjad
2. Ülevaade menetluste käigust
3. Meediamonitooringust
4. Riigikontrolli kontrolliaruande avalike vahendite väärkasutamise (poliitiliseks reklaamiks) juhtumid