Koosoleku päevakorras neljapäeval, 20. detsembril 2018

Thu, 12/13/2018 - 12:44

1. Saabunud/saadetud kirjad
2. Ülevaade menetluste käigust
3. Meediamonitooringust
4. Riigikontrolli kontrolliaruande avalike vahendite väärkasutamise (poliitiliseks reklaamiks) juhtumid