Koosoleku päevakorras neljapäeval, 4. augustil 2022

Kolmapäev, 27. juuli 2022

1. L.R. avaldus

2. Pooleliolevad menetlused

3. Ülevaade erakondade kvartaliaruannetest

4. Ülevaade erakondade 2021. a majandusaasta aruannetest