Koosoleku päevakorras neljapäeval, 4. augustil 2022

Wed, 07/27/2022 - 08:08

1. L.R. avaldus

2. Pooleliolevad menetlused

3. Ülevaade erakondade kvartaliaruannetest

4. Ülevaade erakondade 2021. a majandusaasta aruannetest