Kolmapäev, 27. juuli 2022

1. L.R. avaldus

2. Pooleliolevad menetlused

3. Ülevaade erakondade kvartaliaruannetest

4. Ülevaade erakondade 2021. a majandusaasta aruannetest

Loe edasi
Teisipäev, 14. juuni 2022
 1. Arvamus EKS-i muutmise seaduse eelnõule: Riigikogu Kantselei arvamus
 2. Pooleliolevad menetlused
  VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud (sunniraha rakendamine)
  VL Harku Liit (ettekirjutuse kättetoimetamine)
  Erakonna Eestimaa Rohelised ja Eesti Tulevikuerakonna esitamata aruanded
  Harku valla avalikud vahendid – ettekirjutused Erik Sandla, Vello Viiburg, Meelis Härms, Vytautas Martinonis (ettekirjutuste täitmise tähtaeg oli 06.06.2022)
  VL Ühine Põltsamaa - võimalik keelatud jur isiku annetus
Loe edasi
Neljapäev, 12. Mai 2022
 1. Saabunud kirjad
  VL Ühine Põltsamaa keelatud jur isiku annetus
  EKS muutmise eelnõu
 2. Pooleliolevad menetlused
  Keskerakonna ettekirjutuse nr 77 täitmine
  VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud 
  VL Harku Liit 
  VL Meie Vald (Lüganuse) valimiskampaania 
  EKRE Pärnumaa Teataja
  Erakonna Eestimaa Rohelised ja Eesti Tulevikuerakonna esitamata aruanded
Loe edasi
Neljapäev, 14. aprill 2022
 1. Keskerakonna selgitustaotlusest laenu piirmäära kohta
 2. VL Meie Vald (Lüganuse) KOV 2021 valimiskampaania kajastamata kulud
 3. EKRE Pärnumaa Teataja jur.isikute toetused
 4. VL Rakvere Heaks deklareerimata kõik KOV 2021 valimiskampaania kulud
 5. VL Harku Liit – esitamata KOV 2021 valimiskampaania aruanne
 6. Ülevaade kvartaliaruannetest (erakondade aa-d a KOV 2021 täiendavad aa-d)
Loe edasi
Neljapäev, 17. Märts 2022

1. Kaja Kallase vabariigi aastapäeva reklaamposter (S.K. avaldus)

2. Maris Lauri fb-reklaam (S.K. avaldus)

3. M. R. avaldus

4. VL Meie Vald valimiskampaania

5. EKRE Pärnumaa Teataja

6. Valga valla avalikud vahendid 

7. Häädemeeste valla avalikud vahendid (VL Ühtne Koduvald -Soopalu kulu valimiskampaania aruandes deklareerimata)

8. Ülevaade ERJK kohtumisest PPA-ga

Loe edasi
Neljapäev, 10. Veebr 2022
 1. Saabunud kirjad
  1. I.R. pöördumine seoses EÜVP tegevusega
  2. M.L. V.
Loe edasi
Neljapäev, 13. Jaan 2022
 1. Kohtumine Oliver Kask (arvamuse kujundamine JM arvamuse küsimine Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamise määruse ettepaneku kohta)
Loe edasi
Neljapäev, 09. Dets 2021
 1. Saabunud kirjad
 2. Pooleliolevad menetlused
 3. KOV 2021 valimiskampaania aruandevõlglased
Loe edasi
Laupäev, 23. Okt 2021
 1. Saabunud kirjad
 2. Pooleliolevad menetlused
 3. Ülevaade KOV 2021 valimiskampaania aruannetest
 4. KOV 2021 sotsiaalmeedia monitooring
Loe edasi
Esmaspäev, 18. Okt 2021

1. Saabunud avaldused
2. Erakondade 3. kv aruanded
3. Töökorralduslikud küsimused

Loe edasi