Teisipäev, 24. Jaan 2023

1.    V. Vooglaiu selgitustaotlus 
2.    T. Kalause avaldus
3.    V. Linde avaldus
4.    K. Reieri avaldus
5.    Keskerakonna KOV 2021 valimisvõla maksegraafik
6.    Ülevaade 2022 4. kvartali aruannetest
7.    Kohtla-Järve keelatud annetused - valimisreklaamid Panoramas 
8.    VL Rakvere Heaks kohtumenetlus 
9.    Avalike vahendite kasutamisest sotsiaalmeedia kontol 
10.  Erakond Parempoolsed ümberkujundamine MTÜst 
 

 

Loe edasi
Kolmapäev, 14. Dets 2022

1.    Varro Vooglaiu selgitustaotlus
2.    VL Harku Liit  kohtumenetlus 
3.    Ossipenko Kohtla-Järve keelatud annetus
4.    VL Rakvere Heaks kohtumenetlus
5.    Joosep Vimm’i reklaamleht
6.    Vastused – peaminister, justiitsminister
7.    Komisjoni veebi- ja infosüsteemi hooldus- ja arendustööde hange
 

Loe edasi
Neljapäev, 17. Nov 2022
 1. Laekunud avaldused
 2. Liina Kersna reklaamikulude tasumise kohta ekspertarvamus
 3. VL Rakvere Heaks valimiskampaania kulud
 4. Keskerakonna KOV 2021 valimisvõla maksegraafik
 5. Ossipenko Kohtla-Järve keelatud annetus
 6. Erakond Parempoolsed – ümberkujundamine MTÜ-st
Loe edasi
Kolmapäev, 27. juuli 2022

1. L.R. avaldus

2. Pooleliolevad menetlused

3. Ülevaade erakondade kvartaliaruannetest

4. Ülevaade erakondade 2021. a majandusaasta aruannetest

Loe edasi
Teisipäev, 14. juuni 2022
 1. Arvamus EKS-i muutmise seaduse eelnõule: Riigikogu Kantselei arvamus
 2. Pooleliolevad menetlused
  VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud (sunniraha rakendamine)
  VL Harku Liit (ettekirjutuse kättetoimetamine)
  Erakonna Eestimaa Rohelised ja Eesti Tulevikuerakonna esitamata aruanded
  Harku valla avalikud vahendid – ettekirjutused Erik Sandla, Vello Viiburg, Meelis Härms, Vytautas Martinonis (ettekirjutuste täitmise tähtaeg oli 06.06.2022)
  VL Ühine Põltsamaa - võimalik keelatud jur isiku annetus
Loe edasi
Neljapäev, 12. Mai 2022
 1. Saabunud kirjad
  VL Ühine Põltsamaa keelatud jur isiku annetus
  EKS muutmise eelnõu
 2. Pooleliolevad menetlused
  Keskerakonna ettekirjutuse nr 77 täitmine
  VL Rakvere Heaks deklareerimata valimiskampaania kulud 
  VL Harku Liit 
  VL Meie Vald (Lüganuse) valimiskampaania 
  EKRE Pärnumaa Teataja
  Erakonna Eestimaa Rohelised ja Eesti Tulevikuerakonna esitamata aruanded
Loe edasi
Neljapäev, 14. aprill 2022
 1. Keskerakonna selgitustaotlusest laenu piirmäära kohta
 2. VL Meie Vald (Lüganuse) KOV 2021 valimiskampaania kajastamata kulud
 3. EKRE Pärnumaa Teataja jur.isikute toetused
 4. VL Rakvere Heaks deklareerimata kõik KOV 2021 valimiskampaania kulud
 5. VL Harku Liit – esitamata KOV 2021 valimiskampaania aruanne
 6. Ülevaade kvartaliaruannetest (erakondade aa-d a KOV 2021 täiendavad aa-d)
Loe edasi
Neljapäev, 17. Märts 2022

1. Kaja Kallase vabariigi aastapäeva reklaamposter (S.K. avaldus)

2. Maris Lauri fb-reklaam (S.K. avaldus)

3. M. R. avaldus

4. VL Meie Vald valimiskampaania

5. EKRE Pärnumaa Teataja

6. Valga valla avalikud vahendid 

7. Häädemeeste valla avalikud vahendid (VL Ühtne Koduvald -Soopalu kulu valimiskampaania aruandes deklareerimata)

8. Ülevaade ERJK kohtumisest PPA-ga

Loe edasi