Neljapäev, 22. Okt 2015

1. Ülevaade haldusmenetluste käigust
2. Erakondade 3. kvartali aruannetest
3. Erakondade pikaajalistest (180 päeva ja enam) võlgadest
4. Keskerakonnale tehtud ettekirjutus 2014. ja 2015. a sularaha liikumist tõendavate dokumentide esitamiseks
5. SAPTK teema jätkamisest
6. Saabunud ja saadetud kirjad

Loe edasi
Esmaspäev, 28. Sept 2015

1. Ülevaade haldusmenetluste käigust.
2. Ülevaade saabunud ja saadetud kirjadest.
3. Kohapeal algatatud küsimused.

Loe edasi
Kolmapäev, 12. Aug 2015
  1. Ülevaade haldus(kohtu)menetluste käigust
  2. Eesti Keskerakonna haldusmenetlusest 2010 ja 2011 aasta anonüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse
  3. Ülevaade erakondade kvartali- ja majandusaasta aruannetest
  4. Eesti Keskerakonna pikaajalised arvevõlad
  5. Tallinna kesklinna valitsuse tegevusest Valga kultuurikeskuses
  6. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu valimi
Loe edasi
Teisipäev, 16. juuni 2015

1. Ülevaade komisjoni eelarvest
2. Eesti Keskerakonna haldusmenetlusest 2010 ja 2011 aasta anonüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse
3. Eesti Keskerakonna pikaajalised arvevõlad
4. Ülevaade käimasolevate haldusmenetluste käigust
5. Tallinna kesklinna valitsuse tegevusest Valga kultuurikeskuses
6. Indrek Variku kaebus
7. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu valimiste eel
8. Erakonnaseaduse muutmise kulg

Loe edasi
Esmaspäev, 25. Mai 2015

1. Kohtumine Justiitsministeeriumi ametnikega erakonnaseaduse aruteluks.
2. Ärakuulamiskirja projekt Eesti Keskerakonnale 2012. aastal kajastatud 2010. ja 2011. aasta anomnüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse.
3. Erakondade pikaajalised arvevõlad.

Loe edasi
Kolmapäev, 29. aprill 2015

1. Saadetud ja saabunud kirjad
2. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu valimiste eel
3. Eesti Keskerakonna rahastamisest 2012 vs 2010 aastal - menetluse õiguslikust alusest
4. Ülevaade käimasolevatest kohtumenetlustest
5. Komisjoni teabe avalikustamisest
6. Erakondade pikaajalistest võlgadest

Loe edasi
Neljapäev, 09. aprill 2015

1. Ülevaade Riigikogu 2015 valimiskampaania ja erakonndade 2015 I kvartali tulude-kulude aruannetest.
2. Arvo Sarapuu ettekirjutusest.
3. Anto Liivati pöördumine seoses Tallinna kesklinna valitsuse tegevusega Valga kultuurikeskuses.
4. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu 2015 valimiste eel.
5. Eesti Keskerakonna rahastamisest (2010. a sularahaannetustesed).
6. Halduskohtu menetlustest komisjoni ettekirjutuste asjades.
7. Erakonnaseaduse kriitikast.
8. Teabe avalikustamisest.

Loe edasi
Neljapäev, 12. Märts 2015

1. Edgar Savisaare 17.02.2015 kaebus reklaami ekspertiiside edastamise kohta ERR-le
2. Arvo sarapuu ettekirjutus 10.03.2015
3. Valimisliidu Jõhvi Heaks ettekirjutusest ja juriidilise isiku annetusest
4. Eesti Keskerakonna nooreneva erakonna reklaam Tallinna bussidel
5. Tallinna vastus ürituse kohta Tondiraba jäähallis
6. Justiitsministeeriumi vastus ERJK-le
7. Eduard Odinetsi pöördumine seoses Kohtla-Järve linnavalitsuse tegevusega
8. Anto Liivati pöördumine seoses Tallinna kesklinna valitsuse tegevusega Valga kultuurikeskuses

Loe edasi
Neljapäev, 19. Veebr 2015
  1. Ettekirjutus Edgar Savisaarele (täitmise tähtaeg 19.02.2015), Arvo Sarapuu ärakuulamine (vastamise tähtaeg 18.02.2015)
  2. Ettekirjutus valimisliidule Jõhvi Heaks (täitmise tähtaeg 13.02.2015, osaliselt täidetud 20.01.2015)
  3. Eesti Keskerakonna 16.01.2015 vastus ja Linnatranspordi AS vastus 06.02.2015 vastamise võimatusest seoses reklaamiga Tallinna bussidel
  4. Soovituslik juhend valimisreklaami esita
Loe edasi
Reede, 16. Jaan 2015

1. Pealtnägija 05. novembri saates kajastatud Karin Tammemägi tegevusest enne KOV 2013 valimisi
2. Eesti Keskerakonna rahastamisest 2010. aastal
3. Tallinna sotside fraktsioon avaldus
4. Riigikontrolli aruanne „Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine kohalikes omavalitsustes“
5. Valimisreklaami esitamisest toitlustusasutustes ja bensiinijaamades
6. Ülevaade 2014. aasta IV kv aruannetest
7. Erakonnaseaduse ja Korrakaitse seaduse muutmise eelnõust

Loe edasi