Koosoleku päevakorras neljapäeval, 17. jaanuaril 2019

Tue, 01/15/2019 - 12:44

1. Haldusmenetluse koolitus komisjoni liikmetele ja asendusliikmetele
2. Ülevaade käimasolevatest menetlustest
3. Saabunud/saadetud kirjad
4. Ülevaade 2018. a IV kv aruannete esitamisest
5. Riigikontrolli kontrolliaruande juhtumid