Koosoleku päevakorras neljapäeval, 24. oktoobril 2019

Mon, 10/28/2019 - 12:44
  1. Saabunud/saadetud kirjad
  2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
  3. Ülevaade 3. kvartali aruannetest
  4. Riigikontrolli juhtumid
  5. Komisjoni töökorralduslikud küsimused
  6. Munitsipaalmeedia monitooringust RK 2019 valimiste eel