Täna komisjonis

Wed, 02/22/2012 - 11:42

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tänasel koosolekul vaatas komisjon läbi erakondade valimiskampaaniate täiendavad aruanded, arutas komisjoni eelarvet ja komisjoni tööks vajalikke infotehnoloogilisi lahendusi ning vastas kirjadele.

„Meil on hea meel tõdeda, et olukord erakondade võlgnevuste osas on paranenud, kuivõrd enamik suuremaid erakondi on oma valimisvõlad likvideerinud. Valimistega seotud võlgnevusi on jäänud veel Eesti Keskerakonnal, Erakonnal Eestimaa Rohelised ja Erakonnal Kristlikud Demokraadid,“ ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Komisjon otsustas teha Leo Kunnasele ettepaneku Riigikogu 2011. aasta korrigeeritud valimisaruande esitamiseks, mis vastaks tegelikele  andmetele mitterahalise annetuse osas. Leo Kunnas on oma mitterahalise annetuse hindamisel jätnud esitamata 765 euro suuruse mitterahalise annetuse tema valimisreklaami näitamise eest Forum Cinemas ASi poolt.

Komisjon saatis vastuse ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Priit Toobalile. Kirjavahetus puudutab hilinenud aruandlust.

Samuti vaatas komisjon läbi oma 2013. aasta eelarve projekti. Selle kavandatav maht on 80395 eurot. Ka jätkati tööd ERJK veebipõhise aruandluskeskkonna väljatöötamiseks.

Valimiste aruannetega on võimalik tutvuda ERJK kodulehel http://www.riigikogu.ee/erjk. Valimisvõlgnevuste koondtabel (seisuga 31.12.2011) asub aadressil http://www.riigikogu.ee/public/ERJK/Valimiskampaaniate_2009-2011_volgade....