Täna komisjonis

Wed, 10/05/2011 - 11:52

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni koosolek, mida juhatas komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Peamiste teemadena olid arutusel erakondade finantsseisund 2010. aasta majandusaasta aruannete põhjal ning erakonnaseaduse muudatusettepanekud erakondade rahastamise aruandluse täpsustamiseks. Komisjonipoolsete võimalike seadusmuudatuste aruteluga jätkatakse komisjoni järgmisel istungil.
Komisjon tutvus ka ülevaatega erakondade annetuste registritest ning leidis, et selles osas esineb puudujääke. Komisjoni liikmete otsuse kohaselt saadetakse kümnele erakonnale vastavad märgukirjad vigade parandamiseks ning puuduste likvideerimiseks.
Uuesti oli päevakorras Leo Kunnase 2011. Riigikogu valimise kampaania rahastamise küsimus. Komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt ei ole Kunnas täitnud komisjoni ettekirjutust hinnata aruandes kajastatud mitterahaliste annetuste väärtust. Komisjon otsustas Leo Kunnasele teha sunnivahendi rakendamise hoiatuse.