Koosoleku päevakorras neljapäeval, 22. aprillil 2021

Thu, 04/15/2021 - 13:47
  1. Saabunud kirjad (T. Piirmann 2 kirja, O. Pajula avaldus)
  2. V. Belobrovtsevi valimisvõlg
  3. Kohtla-Järve avalikud vahendid (V. Evve ja MTÜ ESN vastused)
  4. Ülevaade I kvartali aruannetest
  5. Valimiskampaania meediamonitooringust