Valimiskampaania rahastamist ja sellekohast aruandlust reguleerib erakonnaseadus, mille nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Erakonnaseaduse kohaselt tuleb valimiskampaania aruanne esitada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile komisjoni nõutud vormis ühe kuu jooksul arvates valimispäevast. Komisjoni nõutud vormiks on elektrooniline keskkond veebilehel www.erjk.ee.