Aruanne esitatakse elektrooniliselt veebilehe www.erjk.ee kaudu. Aruande esitamiseks tuleb siseneda aruandekeskkonda linkides valikul „Aruannete esitamine“. Avaneb leht infoga kasutajatoe ja aruandekeskkonna e infosüsteemi kasutusjuhendite kohta. Juhendite lehel asub esikohal juhend, mille punktis 2.2.4. kirjeldatakse valimiskampaania aruande täitmist.

Aruande esitamiseks peab infosüsteemi esmalt sisenema aruandekohustuslase õigustatud isik, kelleks on üksikkandidaat ise ning erakonna puhul üks juhatuse liikmetest. Õigustatud isik saab aruandekeskkonda sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Õigustatud isikul on automaatselt õigus teha kõiki aruande esitamisega seotud toiminguid: täita ja allkirjastada aruannet ning vajadusel volitada teisi isikuid  aruande täitmise ja allkirjastamise toimingut tegema. Volitamise korral jäävad õigustatud isikule kõik tema õigused alles.

Aruandekeskkonda sisenemise järel tuleb valida valimissündmus, mille kohta aruannet asutakse esitama,  antud juhul siis „Riigikogu 2023“. Seejärel avaneb aruande vorm, mida saab täita kas käsitsi või suuremamahulise aruande korral importida aruande andmed eeltäidetud faili(de)na.

Aruanne allkirjastatakse digitaalselt ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sõltuvalt sellest, millega aruandekeskkonda sisse logiti.

Pärast aruande allkirjastamist avalikustatakse see automaatselt umbes 15 minuti möödudes ERJK veebilehel valikus „Rahastamise aruanded“_ „Valimiskampaaniad“.

NB! – aruanne tuleb esitada ka juhul, kui  valimiskampaania kulud puuduvad – sel juhul esitatakse ja allkirjastatakse täitmata ridadega ehk nn nullaruanne.