Aruanne koostatakse valimiste kuupäeva seisuga, so 5. märts 2023. Aruanne koosneb kahest poolest: „Kulud“ ja „Tasumiseks kasutatud vahendid“.

Kulude poolel kajastatakse kõik valimiskampaaniaks tehtud kulud arvete kaupa. Arve kohta tuleb märkida arve esitamise kuupäev, arve number, arve esitaja nimi, arve esitaja registrikood ja valida rippmenüüst arve sisule vastav kululiik. Arve kuupäev võib olla iga kuupäev enne aruande esitamise kuupäeva. Arve tasumise lahtris näidatakse arve kogusummast 5. märtsiks 2023 tasutud summa, misjärel süsteem arvutab ise tasumata jäänud summa.

Tasumiseks kasutatud vahendite poolel kajastatakse kulude tasumiseks kasutatud vahendid: annetused ja/või isiklikud vahendid. Annetuse puhul tuleb siin täita annetaja nimi, isikukood, annetuse väärtus ja laekumise kuupäev; aruandja isikliku vara korral vaid kasutatud rahasumma.
Aruandes kajastatakse tasumiseks kasutatud vahendid summas, mis võrdub kulude poolel tasutuks märgitud arvete kogusummaga kuupäevaks 5. märts 2023.

Tasumiste kohta pärast 5. märtsi 2023 tuleb esitada kvartali lõpuseisuga täiendavad aruanded kuni valimisvõlgade lõpliku tasumiseni. Selleks genereerib süsteem kuupäevale 5. märts 2023 järgneva kvartali 1. kuupäevaks eeltäidetud täiendava aruande. Antud juhul tekib aruandekeskkonda esimene eeltäidetud täiendav aruanne 1. aprillil ja selles kajastatakse valimisvõlgade tasumised ajavahemikus 6. märts kuni 31. märts 2023. Ka täiendavas aruandes kehtib loogika, et tasumiseks kasutatud vahendid kajastatakse summas, mis võrdub kulude poolel tasutuks märgitud arvete kogusummaga.