Erakondade rahaline tegevus

Erakonnaseadusega on erakonnale lubatud tuluallikateks riigitoetus, füüsiliste isikute annetused, liikmemaksud ja erakonna varaga teenitud tulu. Graafikuga esitatakse iga erakonna aasta kogutulu erinevate tululiikide lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga tululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogutulust protsentides.

Tutvu tulude aruannetega

Erakonnaseadus kohustab erakonda kajastama oma kulusid kolmes lõikes: poliitilise tegevuse-, tööjõu- ja majandamiskuludena (poliitilise tegevuse kulud deklareeritakse omakorda liigendatuna, kuid seda graafik ei hõlma). Graafikul esitatakse iga erakonna aasta kogukulu kolme kululiigi lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga kululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogukulust protsentides.

Tutvu kulude aruannetega

Erakond deklareerib oma tulud, sh neile laekunud annetused kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondadele kvartalis tehtud annetused. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju laekunud annetuste suurusele.

Tutvu annetuste aruannetega

Erakond deklareerib oma kulud, sh kulud poliitilisele tegevusele kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondade kvartali jooksul tehtud kulutused poliitilisele tegevusele. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju poliitilise tegevusega seotud kulutuste suurusele.

Tutvu rahastamise aruannetega lähemalt
data loading

Koosoleku päevakorras neljapäeval, 23. novembril 2023

16.Nov 2023

1.    A. Poolametsa RK 2023 valimiskulud 
2.    VL Rakvere Heaks KOV 2017 deklareerimata valimiskulud 
3.    MTÜ Kõigi Eesti Fb-reklaam – S.Tambur ja G.Kangilaski ettekirjutused
4.    Kohtla-Järve avalikud vahendid (Panoraam)  
5.    Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu – sunniraha tähtaeg 15.11 
6.    SALK-i teenused erakondadele RK 2023 valimiste eel 
7.    M. Järvi ja V. Vooglaid – ärakuulamiskirjad,...

Loe edasi

Komisjoni tutvustus

Foto: Erik Peinar Foto: Erik Peinar

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.