Erakondade rahaline tegevus

Erakonnaseadusega on erakonnale lubatud tuluallikateks riigitoetus, füüsiliste isikute annetused, liikmemaksud ja erakonna varaga teenitud tulu. Graafikuga esitatakse iga erakonna aasta kogutulu erinevate tululiikide lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga tululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogutulust protsentides.

Tutvu tulude aruannetega

Erakonnaseadus kohustab erakonda kajastama oma kulusid kolmes lõikes: poliitilise tegevuse-, tööjõu- ja majandamiskuludena (poliitilise tegevuse kulud deklareeritakse omakorda liigendatuna, kuid seda graafik ei hõlma). Graafikul esitatakse iga erakonna aasta kogukulu kolme kululiigi lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga kululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogukulust protsentides.

Tutvu kulude aruannetega

Erakond deklareerib oma tulud, sh neile laekunud annetused kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondadele kvartalis tehtud annetused. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju laekunud annetuste suurusele.

Tutvu annetuste aruannetega

Erakond deklareerib oma kulud, sh kulud poliitilisele tegevusele kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondade kvartali jooksul tehtud kulutused poliitilisele tegevusele. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju poliitilise tegevusega seotud kulutuste suurusele.

Tutvu rahastamise aruannetega lähemalt
data loading

Koosoleku päevakorras neljapäeval, 28. märtsil 2024

25.Märts 2024

1.    S.K. pöördumine - MTÜ Ühine Hiiumaa ja VL Ühine Hiiumaa seostest
2.    A. J. pöördumine - Anti Poolametsa valimiskampaania
3.    Oleg Siljanovi avalike vah kasutamisest
4.    Yana Toomi EP 2024 valimisreklaam (maksis EP fraktsioon Renew Europe)
5.    Margus Tsahkna ja Eesti 200 reklaamist India visiidil
6.    Liikumise „KOOS …“ ja erakonna „KOOS …“ seostest
7.    EVP-PMK ja Tulevikuerakond (ettekirjutused 2023 a 4. kv...

Loe edasi

Komisjoni tutvustus

Foto: Erik Peinar Foto: Erik Peinar

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.