EUROOPA PARLAMENDI valimised 9. juuni 2024 - valimiskampaania aruande esitamise tähtaeg on 8. juuli 2024
Juhised aruandekohuslasele

Päevakorrateated

Koosoleku päevakorras neljapäeval, 20. juunil 2024 Avaldatud 13.juuni 2024

1.    S. V. pöördumine
2.    M. L. pöördumine
3.    „Salajased uuringud“ – Isamaa võimalik varjatud rahastamine
4.    A. T. pöördumine - Ossinovski intervjuu
5.    SALK teenusest erakondadele  
6.    Erik Aronija KOV 2021 valimisvõlg 
7.    Margus Tsahkna keelatud annetus
8.    Rae vald, Reformierakond_lillekastid
9.    Priit Toobali RK 2023 valimisvõlg
10.  Jana...

Protokolli juurde dokumendiregistris open_in_new
Koosoleku päevakorras neljapäeval, 23. mail 2024 Avaldatud 13.juuni 2024
Protokolli juurde dokumendiregistris open_in_new
Koosoleku päevakorras neljapäeval, 25. aprillil 2024 Avaldatud 13.juuni 2024
Protokolli juurde dokumendiregistris open_in_new
Kõik päevakorrateated
chevron_right

Erakondade rahaline tegevus

Erakonnaseadusega on erakonnale lubatud tuluallikateks riigitoetus, füüsiliste isikute annetused, liikmemaksud ja erakonna varaga teenitud tulu. Graafikuga esitatakse iga erakonna aasta kogutulu erinevate tululiikide lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga tululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogutulust protsentides.

Tutvu tulude aruannetega arrow_forward

Erakonnaseadus kohustab erakonda kajastama oma kulusid kolmes lõikes: poliitilise tegevuse-, tööjõu- ja majandamiskuludena (poliitilise tegevuse kulud deklareeritakse omakorda liigendatuna, kuid seda graafik ei hõlma). Graafikul esitatakse iga erakonna aasta kogukulu kolme kululiigi lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga kululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogukulust protsentides.

Tutvu kulude aruannetega arrow_forward

Erakond deklareerib oma tulud, sh neile laekunud annetused kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondadele kvartalis tehtud annetused. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju laekunud annetuste suurusele.

Tutvu annetuste aruannetega arrow_forward

Erakond deklareerib oma kulud, sh kulud poliitilisele tegevusele kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondade kvartali jooksul tehtud kulutused poliitilisele tegevusele. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju poliitilise tegevusega seotud kulutuste suurusele.

Tutvu rahastamise aruannetega lähemalt arrow_forward

autofilled

2024 arrow_drop_down
data loading
erjk

Komisjoni tutvustus

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.