Kolmapäev, 16. Mai 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatles oma tänasel koosolekul erakondade liikmemaksude laekumist ja neile tehtud annetusi 2012. aastal. Vaatluse all olid samuti erakondade 2009.-2011. aasta valimisvõlad.

Loe edasi
Neljapäev, 5. aprill 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi komisjoni töökorraldust puudutavad erakonnaseaduse muudatused ja otsustas neid toetada. Vastava eelnõu on koostöös justiitsministeeriumiga välja töötanud Riigikogu põhiseaduskomisjon, mis otsustab eelnõu algatamise oma 10. aprilli istungil.  

Loe edasi
Kolmapäev, 22. veebruar 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tänasel koosolekul vaatas komisjon läbi erakondade valimiskampaaniate täiendavad aruanded, arutas komisjoni eelarvet ja komisjoni tööks vajalikke infotehnoloogilisi lahendusi ning vastas kirjadele.

Loe edasi
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul kiideti heaks komisjoni 2011. aasta tööaruande projekt, arutati järgneva poolaasta töökava, erakondade liikmemaksude laekumist ja mitmeid muid küsimusi.

Loe edasi
Kolmapäev, 2. november 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) koosolek, kus vaadati üle võimalikud ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks erakondade rahastamise aruandlust puudutavas osas ning käsitleti erakondade rahastamise aruandlustes esinevaid puudujääke.

Loe edasi
Kolmapäev, 5. oktoober 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni koosolek, mida juhatas komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Peamiste teemadena olid arutusel erakondade finantsseisund 2010. aasta majandusaasta aruannete põhjal ning erakonnaseaduse muudatusettepanekud erakondade rahastamise aruandluse täpsustamiseks.

Loe edasi
Kolmapäev, 31. august 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul oli arutuse all erakondade valimisvõlgnevused perioodist 2007-2011, erakondade pangakontode ja sidusorganisatsioonide teatamise kohustuse täitmine ning annetuste registri avalikustamine.

Loe edasi
Kolmapäev, 18. Mai 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi Riigikogu 2011. aasta valimisel osalenud erakondade ja üksikkandidaatide poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruanded ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni rahastamisega seotud küsimusi.

Loe edasi
Reede, 6. Mai 2011

Täna oma esimesele koosolekule kogunenud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma esimeheks Ardo Ojasalu ja aseesimeheks Kaarel Tarandi.
Komisjon vaatas läbi ja kinnitas komisjoni töökorra ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni töö avalikustamisega seotud küsimusi.

Komisjon koguneb oma järgmisele koosolekule kolmapäeval, 18. mail kell 10.

Loe edasi

Lehed