Kolmapäev, 21. Aug 2013

Komisjon tutvus tänasel koosolekul ülevaatega erakondade 2012. aasta majandusaasta aruannetest. Ülevaates käsitleti erakondade netovara seisu, laenukohustusi, valmiskampaaniateks kulunud raha, maksevõimet, aga ka seda, kuivõrd erakonnad majandusaasta aruandes oma kulude sisu avalikkuse jaoks avavad. Komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul võib rahul olla sellega, et kõigi 4 parlamendierakonna netovara seis on positiivne.

Loe edasi
Kolmapäev, 17. juuli 2013

Komisjon arutas tänasel koosolekul võimalusi tellida oktoobris aset leidvate kohalike valimiste kontekstis meediamonitooring, aitamaks komisjonil valimiste järel analüüsida esitatud aruannete vastavust erakonnaseadusele. Komisjoni liikmed käsitlesid muu hulgas erinevaid probleeme, mis võivad komplitseerida ühtlase võrdlusbaasi loomist. Otsustati  jätkata meediamonitooringu ettevalmistusega.

Loe edasi
Kolmapäev, 19. juuni 2013

Komisjon otsustas tänasel koosolekul heaks kiita ja vastu võtta komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna arenduse, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Keskkond muutub kättesaadavaks ja avalikult jälgitavaks lähiperioodil.

Loe edasi
Kolmapäev, 15. Mai 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas täna veel kord üle komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteemi valmimise tähtaeg on 31. mai 2013.

Loe edasi
Kolmapäev, 03. aprill 2013
 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis oli täna esitlusel uus erakondade veebipõhine  aruandluskeskkond, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteem valmimise tähtaeg on mai 2013.

Loe edasi
Kolmapäev, 20. Veebr 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul üle kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning  valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal. Samuti kinnitas komisjon oma 2012. aasta tööaruande ning kuulas ära ülevaated infosüsteemi arenduse ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust.

Loe edasi
Kolmapäev, 30. Jaan 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul üle kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning  valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal. Samuti kinnitas komisjon oma 2012. aasta tööaruande ning kuulas ära ülevaated infosüsteemi arenduse ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust.

Loe edasi
Kolmapäev, 05. Dets 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon kujundas oma tänasel koosolekul täiendavalt seisukoha Eesti Reformierakonnale tehtud tundmatu päritoluga annetuste osas ja leidis, et lisaks Silver Meikari vahendatud anonüümsetele annetustele tuleks Reformierakonnal kanda riigieelarvesse ka kriminaalasjas ütlusi andnud viie inimese vahendatud anonüümsed annetused.

Loe edasi
Teisipäev, 13. Nov 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul üle veebipõhise infosüsteemi hankelepingu hanke võitja Mekaia OÜga. Uus infosüsteem peaks edaspidi võimaldama erakondade aruannete esitamist veebikeskkonnas ja seda tööd oluliselt lihtsustama.

Loe edasi
Neljapäev, 25. Okt 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma tänasel istungil välja riigihankes osalenud parima pakkumuse komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendamiseks, mille tegijaks osutus Mekaia OÜ.

Loe edasi