Kolmapäev, 02. Nov 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) koosolek, kus vaadati üle võimalikud ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks erakondade rahastamise aruandlust puudutavas osas ning käsitleti erakondade rahastamise aruandlustes esinevaid puudujääke.

Read more
Kolmapäev, 05. Okt 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni koosolek, mida juhatas komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Peamiste teemadena olid arutusel erakondade finantsseisund 2010. aasta majandusaasta aruannete põhjal ning erakonnaseaduse muudatusettepanekud erakondade rahastamise aruandluse täpsustamiseks. Komisjonipoolsete võimalike seadusmuudatuste aruteluga jätkatakse komisjoni järgmisel istungil.

Read more
Kolmapäev, 31. Aug 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul oli arutuse all erakondade valimisvõlgnevused perioodist 2007-2011, erakondade pangakontode ja sidusorganisatsioonide teatamise kohustuse täitmine ning annetuste registri avalikustamine.
Komisjon otsustas küsida valimisvõlgnevuste kohta selgitusi Eesti Keskerakonnalt, Isamaa ja Res Publica Liidult ning Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, et täpsustada võlgade põhjuseid, nende maksmise tähtaegu ja maksegraafikut.

Read more
Kolmapäev, 11. Mai 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi Riigikogu 2011. aasta valimisel osalenud erakondade ja üksikkandidaatide poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruanded ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni rahastamisega seotud küsimusi.

Read more
Neljapäev, 05. Mai 2011

Täna oma esimesele koosolekule kogunenud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma esimeheks Ardo Ojasalu ja aseesimeheks Kaarel Tarandi.
Komisjon vaatas läbi ja kinnitas komisjoni töökorra ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni töö avalikustamisega seotud küsimusi.

Komisjon koguneb oma järgmisele koosolekule kolmapäeval, 18. mail kell 10.

Komisjoni koosolekul osalesid Taavi Aas, Meelis Atonen, Toomas Mattson, Ardo Ojasalu, Tiit Riisalo, Kaarel Tarand ja Anu Toots.

Read more