Kolmapäev, 30. Mai 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul läbi IRLI ja Eesti Keskerakonna audiitorite vastused komisjoni järelpärimisele. Komisjon võttis saadud vastused teadmiseks

Keskerakonnale tegi komisjon täiendava arupärimise. See puudutas erakonnale annetatud 252 000 krooni, mis ei olnud kajastatud aastaaruandes, küll aga Euroopa Parlamendi valimiskulude aruandes, kus oli välja toodud nii vastav annetus kui ka selle alusel tehtud kulutused.

Loe edasi
Kolmapäev, 16. Mai 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatles oma tänasel koosolekul erakondade liikmemaksude laekumist ja neile tehtud annetusi 2012. aastal. Vaatluse all olid samuti erakondade 2009.-2011. aasta valimisvõlad.

Komisjon otsustas teha järelpärimise Eesti Keskerakonnale ja Erakonnale Eestimaa Rohelised, et selgitada, milliseks tähtajaks ja kuidas erakonnad kavatsevad oma võlgnevused likvideerida. Keskerakonnal oli 31. märtsi 2012 seisuga võlgnevusi 468 832 eurot ja Erakonnal Eestimaa Rohelised 25 144 eurot. Teistel erakondadel selleks kuupäevaks võlgnevusi ei olnud.

Loe edasi
Kolmapäev, 22. Veebr 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tänasel koosolekul vaatas komisjon läbi erakondade valimiskampaaniate täiendavad aruanded, arutas komisjoni eelarvet ja komisjoni tööks vajalikke infotehnoloogilisi lahendusi ning vastas kirjadele.

„Meil on hea meel tõdeda, et olukord erakondade võlgnevuste osas on paranenud, kuivõrd enamik suuremaid erakondi on oma valimisvõlad likvideerinud. Valimistega seotud võlgnevusi on jäänud veel Eesti Keskerakonnal, Erakonnal Eestimaa Rohelised ja Erakonnal Kristlikud Demokraadid,“ ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Loe edasi
Kolmapäev, 18. Jaan 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul kiideti heaks komisjoni 2011. aasta tööaruande projekt, arutati järgneva poolaasta töökava, erakondade liikmemaksude laekumist ja mitmeid muid küsimusi.

„Ehkki tööaruande koostamist seadus otse ei nõua, peame me siiski oluliseks, et informatsioon meie tegevusest oleks sellisel viisil kokku koondatud ja saaks ka kõigile teatavaks. Aruandesse on vaja teha veel mõned täpsustused ja see muutub meie kodulehel kättesaadavaks tuleval nädalal,“ ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Loe edasi
Kolmapäev, 02. Nov 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) koosolek, kus vaadati üle võimalikud ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks erakondade rahastamise aruandlust puudutavas osas ning käsitleti erakondade rahastamise aruandlustes esinevaid puudujääke.

Loe edasi
Kolmapäev, 05. Okt 2011

Täna toimus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni koosolek, mida juhatas komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Peamiste teemadena olid arutusel erakondade finantsseisund 2010. aasta majandusaasta aruannete põhjal ning erakonnaseaduse muudatusettepanekud erakondade rahastamise aruandluse täpsustamiseks. Komisjonipoolsete võimalike seadusmuudatuste aruteluga jätkatakse komisjoni järgmisel istungil.

Loe edasi
Kolmapäev, 31. Aug 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul oli arutuse all erakondade valimisvõlgnevused perioodist 2007-2011, erakondade pangakontode ja sidusorganisatsioonide teatamise kohustuse täitmine ning annetuste registri avalikustamine.
Komisjon otsustas küsida valimisvõlgnevuste kohta selgitusi Eesti Keskerakonnalt, Isamaa ja Res Publica Liidult ning Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, et täpsustada võlgade põhjuseid, nende maksmise tähtaegu ja maksegraafikut.

Loe edasi
Kolmapäev, 11. Mai 2011

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi Riigikogu 2011. aasta valimisel osalenud erakondade ja üksikkandidaatide poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruanded ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni rahastamisega seotud küsimusi.

Loe edasi
Neljapäev, 05. Mai 2011

Täna oma esimesele koosolekule kogunenud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma esimeheks Ardo Ojasalu ja aseesimeheks Kaarel Tarandi.
Komisjon vaatas läbi ja kinnitas komisjoni töökorra ning arutas komisjoni edasise tegevuse ja komisjoni töö avalikustamisega seotud küsimusi.

Komisjon koguneb oma järgmisele koosolekule kolmapäeval, 18. mail kell 10.

Komisjoni koosolekul osalesid Taavi Aas, Meelis Atonen, Toomas Mattson, Ardo Ojasalu, Tiit Riisalo, Kaarel Tarand ja Anu Toots.

Loe edasi